Vi har kunden i fokus og lægger vægt på
den individuelle kvalitetsløsning
Kontakt os i dag logonegativ-01

BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
(Håndtering af ansøgninger)

Hvis du sender en ansøgning til Fjordbak Byg – hvad end det er til en opfordret eller uopfordret stilling – behandler vi en række personoplysninger om dig. Formålet hermed er rekruttering, herunder for at kunne vurdere, om du er egnet til en stilling hos os.

Fjordbak Byg er dataansvarlig for de indsamlede personoplysninger om medarbejderne. Nedenfor findes alle relevante oplysninger om virksomheden.

Fjordbak Byg A/S
Hirtshalsvej 246
9800 Hjørring
CVR nr. 28487045

 1. Modtagelse af ansøgninger
  Ved modtagelsen af jobansøgninger behandler vi de personoplysninger, der fremgår af ansøgningen og de tilknyttede bilag. Dette udgør typisk kontaktoplysninger på ansøgeren, oplysninger om kvalifikationer, erfaringer, motivation for ansøgningen og personlige og faglige egenskaber hos ansøgeren. Vi opfordrer til, at du ikke sender flere personoplysninger, end hvad der er nødvendigt for, at vi kan vurdere din ansøgning og jobønske, og at du f.eks. ikke sender os dit cpr. nr., når du søger en stilling.
 2. Opbevaringsperiode
  I forhold til opfordrede ansøgninger vil alle afgivne personoplysninger blive behandlet og opbevaret under rekrutteringsforløbet, hvorefter de vil blive slettet. Et rekrutteringsforløb vil maksimalt vare 3 måneder.Uopfordrede jobansøgninger vil blive besvaret med henblik på invitation til jobsamtale eller et afslag. Hvis du indkaldes til jobsamtale, opbevares ansøgningen, indtil der er truffet en endelig afgørelse, dog aldrig mere end 3 måneder efter modtagelsen. Hvis du meddeles et afslag, slettes ansøgningen derefter. Virksomheden opbevarer aldrig uopfordrede ansøgninger efter, at der er meddelt afslag.
 3. Helbredsoplysninger
  Helbredsoplysninger, som du selv oplyser Fjordbak Byg, er personoplysninger af følsom karakter. Disse vil kun undtagelsesvist blive behandlet i forbindelse med rekrutteringen, og kun såfremt oplysningerne falder inden for helbredsoplysningslovens § 2. Hvis du ikke ansættes, vil oplysningerne blive slettet igen.
 4. Sikkerhed omkring dine personoplysninger
  Fjordbak Byg behandler alle personoplysninger fortroligt, og vi har foretaget en række tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med det formål at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse eller ændring, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.Der tages backup dagligt af alle vores elektroniske data, og vi har beskyttet os ved at have installeret blandt andet antivirussoftware og firewalls. Derudover har vi en række fysiske sikkerhedsprocedurer, herunder blandt andet adgangsbegrænsning og aflåsning af lokaler, som sikrer mod, at uvedkommende får adgang til lokaler med fysisk eller elektroniske data.Vi videregiver aldrig ansøgning eller bilag til tredjemand, medmindre du har givet samtykke hertil.
 5. Dine rettigheder
  Ovenfor er det beskrevet, hvilke personoplysninger Fjordbak Byg behandler om dig, hvad grundlaget er herfor, og hvor længde de opbevares, idet vi har pligt til at informere dig herom. Hvis du har spørgsmål hertil eller ønsker yderligere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte Fjordbak Byg.Du har desuden ret til at få udleveret dine personoplysninger på et læsbart medie samt ret til at få rettet ukorrekte eller vildledende personoplysninger, som er registreret om dig hos os. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger.

Hvis du ønsker at udnytte disse rettigheder, skal du sende en anmodning herom til Fjordbak Byg. Du kan rette henvendelse til os ved at skrive til denne e-mailadresse: ***

Ud over ovenstående har du også mulighed for at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger.

Kontakt os for et tilbud

Du er altid velkommen til at kontakte os for et uforpligtende tilbud eller en snak om, hvad vi ellers kan gøre for dig.